Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghĩa An

Xã Nghĩa An, Tp Quảng Ngãi
0553 3846651
c2nghiaan.thanhpho@quangngai.edu.vn