Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 45
Năm 2020 : 1.060
 • Bùi Thị Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01214527553
  • Email:
   buithianhthu2510@gmail.com
 • Bùi Thị Bảo Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Điện thoại:
   0978365085
  • Email:
   baoquyen000@gmail.com
 • Bùi Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982690567
  • Email:
   thuylongphung123@gmail.com
 • Bùi Tấn Xương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ xã hội
  • Điện thoại:
   0975832429
  • Email:
   huongduong335@gmail.com
 • Hà Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0902579516
 • Kiều Quang Quy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0985379859
  • Email:
   quynghiaan2011@gmail.com
 • Lê Thị Hoà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0334256069
 • Lê Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0973811759
  • Email:
   honglethi1976@gmail.com
 • Lê Thị Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Điện thoại:
   0396618201
Video Clip
Văn bản mới